Ważne wydarzenia związane z działalnością Zakładu
W dniu 14 sierpnia dr hab. Franciszek Woch, długoletni pracownik IUNG-PIB, Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony gruntów, otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Serdecznie gratulujemy panu Profesorowi!
14 lipca 2014 r.
Z przyjemnością informujemy, iż w dn. 30 czerwca 2014 r. dr hab. Tomasz Stuczyński, długoletni pracownik i kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Gratulujemy Panie Profesorze!
1 lipca 2014 r.
W dn. 27.06.2014 r. pracownicy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB zostali uhonorowani nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w praktyce rolniczej oraz kierowanie realizację, wdrażaniem i upowszechnianiem wyników pracy naukowej pt.: "Opracowanie nowej tabeli klas gruntów". Wyrónieni pracownicy to: dr inż. Bożena Smreczak, dr inż. Jan Jadczyszyn, dr inż. Jacek Niedźwiecki i prof.dr hab. Henryk Terelak (emerytowany).
[Rozmiar: 40229 bajt?w] 22 stycznia 2013 r.
Z przyjemnością informujemy, iż w grudniu 2012 r. ukazała się kolejna książka prof. dr hab. Aliny Kabaty-Pendias. Współautorem pracy jest prof. dr hab. Barbara Szteke. Tytuł publikacji to: Pierwiastki śladowe w GEO- i BIOsferze.
Książka została wydana przez Wydawnictwo IUNG-PIB i wszystkich zainteresowanych nabyciem tejże publikacji zapraszamy do kontaktu Działem Upowszechnienia i Wydawnictw IUNG-PIB tel. 81 886-34-21 w. 301 lub 303.
[Rozmiar: 40229 bajt?w] W ramach podsumowania prac nad Monitoringiem Gleb Ornych w Polsce za lata 2005-2010, prowadzonych na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wydana została monografia pt. "Monitoring chemizmu gleb". Autorami pracy jest zesp? pod kierunkiem dr Grzegorza Siebielca.
Z wynikami badań monitoringowych można zapoznać się również na stronie internetowej pod adresem:
http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/
Sprawozdanie z zako?czonych prac dost?pne jest na stronie internetowej: http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/Monitoring_sprawozd_koncowe2.pdf
®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik