[Rozmiar: 7645 bajtów]

Akronim: GREENLAND - zakończony

Gentle remediation of trace element contaminated land

Realizowany w ramach 7 Programu Ramowego

Dyscyplina:
KBBE.2010.3.5-01: Biotechnology for the environment - Soil and water treatment and bioremediation
Rozpoczęcie: 1 stycznia 2011 r.
Zakończenie: 31 grudnia 2014 r.

Czas trwania: 48 miesięcy
Kordynator projektu:
Partnerami w projekcie są
 1. UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR, WIEN, AUSTRIA
 2. INNOVEOX SAS, PARIS, FRANCE
 3. TRATAMIENTOS ECOLOGICOS DEL NOROESTE S.L., TOURO, Hiszpania
 4. SACHSISCHES LANDESAMT FUR UMWELT LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE,DRESDEN, Niemcy
 5. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, FLORENCE, Włochy
 6. AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH, WIEN, Austria
 7. INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, PULAWY, Polska
 8. LULEA TEKNISKA UNIVERSITET, LULEA, Szwecja
 9. UNIVERSITEIT HASSELT, DIEPENBEEK, Belgia
 10. INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INERIS, VERNEUIL EN HALATTE, Francja
 11. INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, PARIS CEDEX 07, Francja
 12. ATON-HT SPOLKA AKCYJNA, WROCLAW, Polska
 13. UNIVERSITY OF BRIGHTON, BRIGHTON, Wielka Brytania
 14. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, UPPSALA, Szwecja
Zasadniczymi celami projektu są:
 • Ocena skuteczności i trwałości fitoremediacji na obiektach pilotażowych
 • Przygotowanie zestawu testów do oceny skuteczności i monitorowania fitoremediacji
 • Technologiczne testy przydatności biomasy z rekultywowanych obiektów
 • Przygotowanie narzędzi i wytycznych wspomagających podejmowanie decyzji odnośnie wyboru metody fitoremediacji

ABSTRAKT

Zanieczyszczenie gleb metalami śladowymi może stanowić zagrożenie dla jakości żywności, wód powierzchniowych i gruntowych, bioróżnorodności a także zdrowia człowieka i zwierząt. Projekt skupia się na tanich i bezpiecznych środowiskowo metodach fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami. Metody te są stosowane w praktyce w ograniczonym zakresie. Ograniczenia w szerszym zastosowaniu wynikają z braku zintegrowanej oceny trwałości remediacji i ilościowo wyrażonych korzyści środowiskowych, a także narzędzi do wyboru najbardziej odpowiedniej metody dla określonego obiektu. Kluczową częścią projektu jest ocena wieloletnich polowych doświadczeń fitoremediacyjnych, zlokalizowanych w różnych krajach i reprezentujących różne typy zanieczyszczenia i metody remediacji.
Odbiorcami wyników projektu będą, oprócz środowiska naukowego, firmy zajmujące się praktycznym stosowaniem metod fitoremediacji oraz jednostki administracyjne podejmujące decyzje odnośnie kierowania publicznych środków na zarządzanie zanieczyszczonymi glebami.

więcej informacji:
Dr Grzegorz Siebielec /gs(at)iung.pulawy.pl
www: Strona CORDIS
®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik