[Rozmiar: 8693 bajtów] [Rozmiar: 6123 bajtów]
Akronim projektu:
LUMOCAP
ZAKOŃCZONY

"Dynamic land use change modelling for CAP impact assessment
on the rural landscape"

Rozpoczęcie:1 maja 2005 r.
Zakończenie: 30 kwietnia 2008 r.
Czas trwania: 36 miesięcy
www: http://agrienv.jrc.it/lumocap/
Baza CORDIS o projekcie
®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik