[Rozmiar: 7645 bajtów]    
Akronim projektu
RECARE

Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care

Zapobieganie i remediacja gleb zdegradowanych w Europie poprzez zrównoważone użytkowanie gruntów

Status:Rozpoczęty
[ENV.2013.6.2-4] (Contract Number [603498])
Rozpoczęcie projektu: 2013
Zakończenie projektu: 2017
Czas trwania:42 miesiące
Koordynator projektu w IUNG-PIB: dr inż. Grzegorz Siebielec

www: http://www.recare-project.eu/
Baza CORDIS o projekcie
®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik